ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαχείρισης της ποιότητας των νωπών οπωροκηπευτικών μετά τη συγκομιδή με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Θεωρία και πρακτική εφαρμογή.

1. Εισαγωγή – Προκλήσεις στη διαχείριση νωπών οπωροκηπευτικών

2. Προσυλλεκτικοί παράγοντες

3. Όζον

4. Διατροφική αξία ΟΠ και μετασυλλεκτικοί χειρισμοί

5. Εφοδιαστική αλυσίδα

6. Αιθυλένιο και 1-MCP

7. Νωπά τεμαχισμένα ΟΠ

8. Ζημιές από διατήρηση σε χαμηλή θερμοκρασία – Συνεκτικότητα καρπών

9. Μη καταστροφικές μεθοδολογίες προσδιορισμού ποιότητας

10. Θερμική μεταχείριση

11. Μετασυλλεκτική διαχείριση ΟΠ: Σχεδιασμός, εφαρμογή, έλεγχος

12. Παρουσίαση εργασιών: Ειδικά θέματα μετασυλλεκτικής φυσιολογίας και τεχνολογίας

13. Παρουσίαση εργασιών: Ειδικά θέματα μετασυλλεκτικής φυσιολογίας και τεχνολογίας

 

Επικοινωνία

Search