ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Οργανική (βιολογική) γεωργία. Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Βιοδυναμική γεωργία. Σύγκριση συμβατικής γεωργίας με τις εναλλακτικές μορφές γεωργίας. Βιολογική καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών. Έδαφος και εναλλακτικές μορφές Γεωργίας. Ενεργειακά ισοζύγια, αέρια θερμοκηπίου, ανθρακικό αποτύπωμα και εναλλακτικές μορφές γεωργίας. Βιοποικιλότητα και εναλλακτικές μορφές γεωργίας. Χειρισμός και επεξεργασία ζωικών αποβλήτων- Λίπανση. Ειδικά θέματα-Μελέτες περίπτωσης.

Επικοινωνία

Search