ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΡΠΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

Η διαχείριση των καρπών απαιτεί τόσο εξειδίκευση στη βασική γνώση όσο και στην πρακτική εφαρμογή που αφορά την καλλιέργεια, τη συγκομιδή, το χειρισμό, την αποθήκευση, την επεξεργασία και την εμπορία των καρπών των οπωροφόρων δένδρων. Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις που παρέχουν πληροφορίες για σημαντικές πτυχές της βιολογίας και της διαχείρισης των καρπών δενδρωδών καλλιεργειών.

Επικοινωνία

Search