Διευθυντής - Συντονιστική Επιτροπή

Για το Ακαδημαίκο έτος 2018-2019 και 2019-2020, διευθυντής του ΠΜΣ 

είναι ο Καθηγητής κ.Ανδρέας Μαμώλος. Τα υπόλοιπα μέλη της 

Συντονιστηκής Επιτροπής είναι:

  •  Η Αικατερίνη Καραμανώλη Αναπληρωτρια Καθηγήτρια (Αναπληρώτρια Διευθύντρια)
  • Ο Γεώργιος Μενεξές Αναπληρωτής Καθηγητής (μέλος)
  • Η Χρυσούλα Τανανάκη Επίκουρη Καθηγήτρια (μέλος)
  • Ο Παύλος Τσουβαλτζής Επίκουρος Καθηγητής (μέλος)

Επικοινωνία

Search