ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ

Περιλαμβάνει την κατανόηση βασικών εννοιών λειτουργίας του μελισσιού και των μηχανισμών άμυνας,  την  εφαρμογή ορθών μελισσοκομικών πρακτικών για την αειφορική αντιμετώπιση των προβλημάτων ανάπτυξης, καθώς και των εχθρών και ασθενειών της κυψέλης με στόχο την προστασία των μελισσών και την ασφάλεια του καταναλωτή. Δίνεται επίσης έμφαση στην μελισσοκομική χλωρίδα, στην σχέση φυτού και μέλισσας, στις επιδράσεις των κλιματικών αλλαγών στην ανθοφορία/μελιτοφορία των μελισσοκομικών φυτών, καθώς και στην παραγωγή και μετασυλλεκτική διαχείριση και διάθεση ποιοτικών μελισσοκομικών προϊόντων.

 

 

Επικοινωνία

Search