ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Περιλαμβάνει την επιλογή, διερεύνηση και παρουσίαση εργασιών από μεταπτυχιακούς φοιτητές σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, με τα πιο σημαντικά ευρήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση λαχανοκομικών προϊντων μετά τη συγκομιδή.

Επικοινωνία

Search