Διδασκόμενα μαθήματα

ΠΜΣ "ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ"

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδ. Μαθήματος

Τίτλος μαθήματος

       

ECTS

 AKA801Y

ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ Ι (Υ)

       

6

 AKA802Y

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (Υ)

       

8

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά ανάλογα με την επιστημονική περιοχή

       

 

 AKA803E

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

       

8

 AKA804E

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

       

8

 AKA805E

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

       

8

 AKA806E

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ

       

8

Κατ’ επιλογήν μαθήματα

       

 

 AKA807E

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

       

8

 AKA808E

ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

       

8

ΜΑΘΗΜΑ ή ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΜΣ

       

8

Απαιτούμενο Όριο ECTS (Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ)

       

30

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 AKA809Y

ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ (Υ)

       

8

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά ανάλογα με την επιστημονική περιοχή

       

 

 AKA810E

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ

       

6

 AKA811E

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

       

6

 AKA812E

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

       

6

 AKA813E

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΡΠΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

       

6

Κατ’ επιλογήν μαθήματα

       

 

 AKA814E

ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

       

4

 AKA815E

ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

       

4

 AKA816E

ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟ-ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

       

8

 AKA817E

ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

       

8

 AKA818E

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΥΝΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

       

8

 AKA819E

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

       

8

 AKA820E

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ

       

8

ΜΑΘΗΜΑ ή ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΜΣ

       

8

Απαιτούμενο Όριο ECTS (Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ)

       

30

 

 

       

 

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ) (πρώτη φάση)

       

15

 

 

       

 

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 

       

 

 AKA821Y

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ)

       

7

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ) (δεύτερη φάση)

       

15

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά ανάλογα με την επιστημονική περιοχή

       

 

 AKA822E

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ

       

8

Κατ’ επιλογήν μαθήματα

       

 

 AKA823E

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

       

8

 AKA824E

ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

       

8

 AKA825E

ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

       

4

 AKA826E

ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ - ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

       

4

 AKA827E

ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΕΙΑΣ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

       

4

ΜΑΘΗΜΑ ή ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΜΣ

       

8

Απαιτούμενο Όριο ECTS (Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ)

       

30

Γενικό Σύνολο ECTS επιστημονικής περιοχής

       

105

 

 

Επικοινωνία

Search