Αθανασιάδου Ελένη
ΕΔΙΠ Αθανασιάδου Ελένηemail: lenovio@hotmail.com
Τηλ: 2310998645

Βιογραφικό

Αναγνωστόπουλος Χρήστος
ΕΔΙΠ Αναγνωστόπουλος Χρήστοςemail: canagno@agro.auth.gr
Τηλ: 2310998643

Βιογραφικό

Ιορδανίδης Χαράλαμπος
ΕΔΙΠ Ιορδανίδης Χαράλαμποςemail: iordanidisc@agro.auth.gr
Τηλ: 2310998727

Βιογραφικό

Κουτσός Θωμάς
ΕΔΙΠ Κουτσός Θωμάςemail: tkoutsos@agro.auth.gr
Τηλ: 2310998630

Βιογραφικό

Τσαμπούλα Αγγελική
ΕΔΙΠ Τσαμπούλα Αγγελικήemail: atsampou@agro.auth.gr
Τηλ: 2310998824

Βιογραφικό

Επικοινωνία

Search