ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ

Φυσιολογία θρέψης, Μηχανισμοί απορρόφησης ιόντων μέσω κυττάρων και ριζών, Απομακρυσμένη μεταφορά ιόντων μέσω ξυλώματος και φλοιώματος, Απόδοση και σχέσεις πηγής-αποδέκτη, Λειτουργίες μακροστοιχείων, μικροστοιχείων, Επωφελή στοιχεία, Θρέψη και ποιότητα, Σχέσεις μεταξύ θρέψης και ασθενειών ή εχθρών, Έλλειψη και περίσσεια θρεπτικών στοιχείων, Σχέσεις εδάφους και φυτού, Επίδραση εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων στην ανάπτυξη των ριζών, Βιολογία ριζόσφαιρας, Προσαρμογή των φυτών σε δυσμενείς συνθήκες χημικών ιδιοτήτων του υποστρώματος, Ροή άνθρακα και θρεπτικών στοιχείων σε Αγρο-οικοσυστήματα, Γεωργία Ακριβείας στη θρέψη φυτών.

Επικοινωνία

Search