Συνεργαζόμενα Εργαστήρια του Τμήματος Γεωπονίας

Επτά (7) εργαστήρια του Τμήματος Γεωπονίας με δεκατρία (13) μέλη ΔΕΠ και επτά (7) ΕΔΙΠ αποτελούν τον ιδρυτικό πυρήνα του ΠΜΣ "Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή".

Τα επτά (7) συνεργαζόμενα εργαστήρια είναι:

  • Εργαστήριο Γεωργίας (Αγροκομικής)
  • Εργαστήριο Γεωργικής Χημείας
  • Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
  • Εργαστήριο Λαχανοκομίας
  • Εργαστήριο Ανθοκομίας
  • Εργαστήριο Δενδροκομίας
  • Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας

 

 

 

Επικοινωνία

Search