ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Καινοτόμα συστήματα παραγωγής λαχανικών. Θεωρία και πρακτική εφαρμογή.

1. Εισαγωγή – Προκλήσεις στην καλλιέργεια λαχανικών

2. Καλλιέργειες υπό κάλυψη

3. Υποστρώματα υδροπονίας

4. Αστική λαχανοκομία

5. Σύστημα επίπλευσης

6. Διατροφική αξία λαχανικών και τεχνική καλλιέργειας

7. Συμπληρωματικός/τεχνητός φωτισμός

8. Σπορόφυτα

9. Ενυδρουδροπονία/φύτρα

10. Υδροπονική καλλιέργεια τομάτας/αγγουριού

11. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες

12. Παρουσίαση εργασιών: Ειδικά θέματα φυσιολογίας λαχανοκομικών φυτών και τεχνικών καλλιέργειας

13. Παρουσίαση εργασιών: Ειδικά θέματα φυσιολογίας λαχανοκομικών φυτών και τεχνικών καλλιέργειας

 

Επικοινωνία

Search