ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Περιλαμβάνει την επιλογή, διερεύνηση και παρουσίαση θεμάτων αιχμής από μεταπτυχιακούς φοιτητές σε συνεργασία με τους διδάσκοντες

Επικοινωνία

Search