ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ - ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

Το μάθημα στοχεύει στην αλληλεπίδραση μεταξύ των φοιτητών και του διδάσκοντος ώστε να αποκτήσουν μια πιο εμπεριστατωμένη κατανόηση των βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων, του πειραματικού σχεδιασμού, και της ερμηνείας της τρέχουσας έρευνας στο γενετικό υλικό των οπωροφόρων δέντρων. Οι φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν μια εργασία σχετικά με αυτό το θέμα.

Επικοινωνία

Search