Συνεργαζόμενοι Φορείς

Στο εκπαιδευτικό και στο ερευνητικό έργο του ΠΜΣ "Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή" μετέχουν επιπλέον καθηγητές του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας και του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ. Επιπλέον, το ΠΜΣ αναπτύσσει συνεργασίες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η συνεργασία αυτή βασίζεται στο αμοιβαίο όφελος και των δύο μερών και θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να είναι διαχρονική. Οι μορφές που αυτή η συνεργασία πραγματοποιείται είναι πολλές. Ενδεικτικά αναφέρονται:

-  Τα σεμινάρια που θα παρακολουθούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

- Οι μεταπτυχιακές εργασίες των φοιτητών μπορεί να εκπονούνται σε θέματα, τα οποία προκύπτουν μετά από πρόταση φορέων που δραστηριοποιούνται σε θεματικές περιοχές που θεραπεύει το ΠΜΣ.

-  Η δυνατότητα προαιρετικής πρακτικής άσκησης των φοιτητών.

Οι χορηγίες εταιρειών που στηρίζουν το πρόγραμμα υποτροφιών του ΠΜΣ.

 

 

Επικοινωνία

Search