ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (Υ)

Ηλιακή ακτινοβολία και καλλιεργούμενα φυτά. Θερμοκρασία περιβάλλοντος (έδαφος και αέρας) ως μέτρο ανάπτυξης των φυτών. Διαχείριση υδατικών πόρων για παραγωγή φυτών: Κατακρημνίσεις-υετός, διήθηση και διαδικασίες του εδαφικού νερού, εξατμισοδιαπνοή. Αγροπεριβάλλον (αγρο-μετεωρολογικοί δείκτες). Παρακολούθηση της ξηρασίας (δείκτες ξηρασίας). Υπολογιστικά μοντέλα (προσομοίωσης καλλιέργειας) για τη διαχείριση γεωργικών συστημάτων: θεωρία, εφαρμογές. Κλιματική αλλαγή: Θεωρία, εργαλεία (κλιματικά μοντέλα, πηγές δεδομένων από παρατηρήσεις και δεδομένα επανάλυσης), εφαρμογές. Παρουσιάσεις projects (προσωπικές / ομαδικές).

 

Επικοινωνία

Search