ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Περιλαμβάνει την επιλογή, διερεύνηση και παρουσίαση εργασιών από μεταπτυχιακούς φοιτητές σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, που σχετίζονται με τη φυσιολογία, την αύξηση και την ανάπτυξη λαχανοκομικών φυτών.

Επικοινωνία

Search